Mississippi. Militia. Minute Men Infantry Battalion, 1st (1863)